Quick Scan Lokale Democratie: een instrument met cadeautjes

Datum 05-03-2020

Tientallen gemeenten gingen de afgelopen maanden van start met de Quick Scan Lokale Democratie. Goede gesprekken vonden plaats, duizenden respondenten vulden de vragenlijst in en veel nieuwe inzichten werden opgedaan. Zestien gemeenten hebben de Quick Scan helemaal afgerond en zeven gemeenten zijn er nu mee bezig. Goed om eens stil te staan bij dit instrument.

Nuttige informatie

Simpel gezegd is de Quick Scan een instrument waarmee gemeenten zelf kunnen ‘meten’ hoe hun democratie ervoor staat. De Quick Scan levert dan ook een handzaam rapport op met informatie over hoe inwoners, bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren de verschillende aspecten van hun democratie ervaren. Op basis van deze informatie worden tips, adviezen en handreikingen gegeven hoe hun democratie versterkt en vernieuwd kan worden. De kracht van het instrument en een mooi ‘cadeautje’, zoals verwoord door procesbegeleider Anka Visser, is dat over de tips en adviezen onderling het gesprek wordt aangegaan over de keuzes die gemaakt gaan worden. Het is dus echt een instrument voor gemeenten om over hun eigen democratie te spreken.

Waardevolle gesprekken

De waarde van de Quick Scan en wat echt als een ‘’cadeautje’’ voor de gemeente kan worden beschouwd, zit misschien nog wel het meest in de gesprekken tussen bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren. Zo spraken in Meppel zestien inwoners, de burgemeester, Richard Korteland, raadsleden en ambtenaren o.a. over participatie bij het stopzetten van een transportvoorziening in de stad. Natuurlijk zijn er dan hevige discussies, maar dat levert vooral constructieve kritiek en uiteindelijk meer onderling begrip op. Ook meer abstracte onderwerpen komen aan bod, zoals burgemeester Cora-Yfke Sikkema van de gemeente Oldambt het zei:

“Ik zie met name de uitdaging in de lokale democratie in de balans vinden tussen het individu en het algemeen belang. Dit resulteert in frustraties van inwoners die te duiden zijn als NIMBY-gedrag. Daarentegen vind een groot gedeelte van de inwoners het prima om niet betrokken te worden. Die stemmen eens in de vier jaar en vinden het daarna aan de raad. De Quick Scan helpt bij het vinden van deze balans."

Naar de toekomst

De Quick Scan Lokale Democratie is voorlopig nog echt een bèta-versie. Er wordt continu gewerkt aan verbetering. Zodoende wordt gewerkt aan een instrument dat gemeenten op de lange termijn kunnen blijven gebruiken. Op dit moment vindt een evaluatie plaats waarin wordt gesproken met gemeenten en begeleiders die in de startfase van de Quick Scan hebben meegewerkt. De feedback die zij leveren wordt gebruikt om de Quick Scan nog beter te maken.

  • Klik hier voor een video over hoe de Quick Scan Lokale Democratie werkt
  • Klik hier voor een video over ervaringen van gemeenten met de Quick Scan.

Wilt u meer weten of de Quick Scan Lokale Democratie of wilt u zich aanmelden? Neem contact op via het Democratie in Actie-servicepunt.