Raadsvergaderingen in crisistijd

Datum 27-03-2020

De uitbraak van het Coronavirus heeft gevolgen voor het functioneren van democratie en bestuur. Het document hieronder bevat een overzicht van de binnengekomen vragen -en de antwoorden daarop- over de continuïteit van het openbaar bestuur in gemeenten en provincies. Het doel is om decentrale overheden te helpen het besluitvormingsproces voor de korte termijn zo goed en democratisch mogelijk vorm te geven. We werken aan een continue actualisering van dit document.

https://www.lokale-democratie.nl/kennisbank/vraag-en-antwoord-continuiteit-openbaar-bestuur-26-03-2020