Rechtsgeldig gebruik van digitale stemapplicaties

Datum 01-05-2020

Om digitale besluitvorming te ondersteunen kan gebruik worden gemaakt van stemapplicaties. Stemmen met een stemapplicatie kan helpen om de voortgang van een digitale vergadering te bespoedigen. Als hulpmiddel bij de digitale besluitvorming in gemeenten, provincies en waterschappen is een adviesdocument opgesteld over het gebruik van stemapplicaties. Het bevat informatie over de praktische invulling van het stemmen met stemapplicaties en aanbevelingen om een stemming met een digitale stemapplicatie rechtsgeldig te doen plaatsvinden. Het ‘Advies omtrent digitaal stemmen’ is een toevoeging op het ‘Advies omtrent digitaal vergaderen voor Provincies, Gemeenten en Waterschappen’.