Reeks verhalen uit de Summer School 2019: Worstelen met waarden in de kernendemocratie

Datum 14-10-2019

Philip van Veller en Steven Blok gaven tijdens de Summer School Democratie een workshop over kernendemocratie. Daarbij gingen ze in op vraagstukken als herindelingen, invloed op je eigen wijk en hoe je als gemeente je dorps- en kernenbeleid optimaal inricht.

Door gemeentelijke schaalvergrotingen wordt regionaal wijk- en kernenbeleid een steeds belangrijker thema voor gemeenten.  Philip: “Tijdens onze workshop hebben we geschetst wat voor verschillen er bestaan tussen de belevingswereld van inwoners en de systeemwereld waarin ambtenaren, politici en bestuurders werken.” Steven: “Door herindelingen zie je onder andere dat dat verschil tussen ‘de werelden’ heel zichtbaar wordt bij gemeenten.  We hebben aan de hand van het Publieke Waardemodel van Mark Moore laten zien waar gemeenten rekening mee kunnen houden bij het inrichten van wijkraden.”

Aansluiten

Philip: “Je ziet dat gemeenten worstelen met veel verschillende zaken op het gebied van publieke waarden, organisatie en draagvlak. Wij proberen ze daarbij te adviseren over wat een goede aanpak is, bijvoorbeeld als het gaat om windmolens die naast een woonwijk worden geplaatst. Idealiter gaat het erom dat de publieke waarde, organisatie en draagvlak op de juiste schaal bij elkaar aansluiten. Waar gaat het om, hoe regel je het en wat mag je ervan vinden?”

Meer begrip

Steven: “Mensen worden steeds mondiger. Het is interessant om je af te vragen waaróm mensen zo betrokken zijn. Door te begrijpen wat ze drijft, krijg je zelf meer begrip voor anderen en zorg je mogelijk ook voor meer begrip van anderen voor jou.” Philip vult aan: “De menselijke, psychologische kant speelt altijd mee. Bij lokale vraagstukken zie je dat ook culturele patronen en achtergronden een rol spelen. Bijvoorbeeld tussen zand en veen, tussen religies, of sociaal-economisch. Vragen rondom identiteit zijn belangrijk: wat maakt een dorp of gemeenschap? En kun je ook een nieuwe identiteit creëren?” Philip: “Volgens ons wel, er zijn genoeg voorbeelden die hoop geven.”