Ruimte in tijdsschema RES’en

Datum 10-04-2020

De uitbraak van het Coronavirus en de maatregelen tegen de verspreiding hebben gevolgen voor het functioneren van democratie en bestuur. Dit ondervinden de regio’s ook in hun werk aan de regionale energiestrategieën.

De regio’s werken zo goed als mogelijk door, maar het democratisch en maatschappelijk proces is in verschillende regio’s onder druk komen te staan. Veel bijeenkomsten om input van inwoners op te halen voor de Regionale Energie Strategie zijn noodgedwongen afgelast. Dit vraagt om een andere benadering van het democratisch proces, denk hierbij aan digitale mogelijkheden.

Om ruimte te geven aan de regio’s om zo goed mogelijk dit democratisch en maatschappelijk proces in te kunnen vullen, is er in overleg besloten dat een verruiming van het tijdschema voor het opleveren van de RES nodig is. Dit is besloten door de opdrachtgevers van het nationaal programma RES (BZK, EZK, VNG, IPO en Unie van Waterschappen), samen met de voorzitters van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord en de uitvoeringstafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving. De planning voor het aanleveren van de bestuurlijk vastgestelde concept-RES wordt verruimd van 1 juni naar 1 oktober 2020. Dit betekent ook dat de rest van de planning verruimd wordt, zo wordt de planning voor het opleveren van de RES 1.0 verruimd van 1 maart 2021 naar 1 juli 2021.

  • Zie ook het nieuwsbericht van het Nationaal Programma RES.
  • Lees hier de column van Claartje Brons en Elfride Willemse over de invloed van Corona op de energietransitie.