Samenwerken, ambtelijk vakmanschap, stad, toolbox, samenspel, omgevingswet, participatie, ambtenaren, training, praktijkvoorbeelden

‘Samen maken we de stad en de dorpen.’ Dat typeert de manier van werken in Groningen. En daarbij hechten bewoners en gemeente aan een goed en…