Shoppen in de snoepwinkel voor raadsleden

Datum 18-06-2019

E-learnings, opleidingen, handreikingen en andere digitale leeroplossingen. Een digitale leeromgeving helpt raadsleden om hun werk nog beter te kunnen doen. Directeur Henk Bouwmans van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vertelt over de totstandkoming en meerwaarde van deze ‘snoepwinkel voor raadsleden’.

“Met de digitale leeromgeving kunnen raadsleden op elk gewenst moment informatie krijgen om hun kennis te verrijken, inzicht te krijgen in hun competenties, houding en/of gedrag. In de omgeving die voor alle raadsleden beschikbaar is, zijn meer dan honderd modules beschikbaar.”

Waarom moest deze leeromgeving er komen?

“Raadsleden hebben het enorm druk en hebben beperkte tijd. Het is belangrijk dat ze goed toegerust zijn op de uitdagingen van hun werk als volksvertegenwoordiger. 
De informatie was voorheen versnippend beschikbaar. We hebben een inventarisatie gemaakt van het bestaande materiaal, en daarnaast ook nieuwe onderdelen ontwikkeld zoals e-learnings. Het is eigenlijk een snoepwinkel waar een raadslid van alles kan vinden. Van klassieke documenten tot infographics die inzicht geven in de rol van een raadslid tot videofilms. Van onderhandelingstechnieken tot integriteitskwesties.
Het platform is in maart 2018 geïntroduceerd, met het aantreden van de huidige gemeenteraden. Naast fysieke bijeenkomsten waarbij raadsleden van elkaar leren, is ook een digitale leeromgeving belangrijk om op je eigen moment te kunnen raadplegen.”

Wat zijn de ervaringen tot nu toe? 

“Raadsleden en griffiers die gebruikmaken van de omgeving zijn hier zonder uitzondering positief over. Documenten uit de leeromgeving, over bijvoorbeeld de omgevingswet, kunnen worden toegevoegd aan de raadsagenda. In een aantal gemeenten is de omgeving gekoppeld aan het raadsinformatiesysteem. Ons doel is dat dat dit jaar in alle gemeenten het geval is.
De huidige raadsperiode gebruiken we om de leeromgeving verder te ontwikkelen. Het is belangrijk dat kandidaat-raadsleden of geïnteresseerden in het raadslidmaatschap straks ook weten van het bestaan van deze leeromgeving.”