Startbijeenkomst Leerkring raadsakkoorden

Datum 30-04-2019

Op dinsdag 23 april is de Leerkring raadsakkoorden van start gegaan in het prachtige oude gemeentehuis van Vianen, inmiddels de gemeente Vijfheerenlanden. Aan de Leerkring nemen 14 gemeenten deel, waarvan een aantal met een raadsakkoord en een aantal die de ambitie hebben om een raadsakkoord in de toekomst op te zetten.

De startbijeenkomst is de eerste van een aantal gezamenlijke bijeenkomsten. Het thema van deze bijeenkomst was Kennismaken & Kennis delen. Gezamenlijk is gekeken naar de opzet van de leerkring en de mogelijkheden om van elkaar te leren. Er zal gewerkt gaan worden met intervisie op basis van casussen van de gemeenten met een raadsakkoord. Afhankelijk van de leerbehoefte die daaruit voorkomt, zullen sprekers worden uitgenodigd en andere werkvormen worden uitgeprobeerd.

Naast de gezamenlijke bijeenkomsten is er ook ruimte om begeleid aan de slag te gaan in de eigen gemeente. Anka Visser en Lia Randsdorp zullen de gemeenten en de leerkring gaan begeleiden in het komende jaar. De gemeenten zijn erg enthousiast om samen aan de slag te gaan! De eerste intervisie bijeenkomsten worden gepland voor de zomer.