Summer School Democratie in zicht

Datum 15-08-2019

Het is bijna zover. Nijmegen, het stadseiland Veur Lent staat in het teken van de Summer School Democratie.

Op 29 augustus wordt stadseiland Veur Lent in Nijmegen omgetoverd tot een terrein vol met inspirerende colleges, workshops en masterclasses. Op de Summer School Democratie stel je je eigen rooster samen, leer je opgedane kennis in de praktijk brengen en kun je gedachten wisselen met vakgenoten. Zo zijn er de volgende inspirerende colleges waar nog zeker plek is:

- Luisteren naar burgers met substituut ombudsman Dr. Joyce Sylvester

Na afloop van dit college heeft de student:

  • inzicht in het belang van een responsieve overheid voor een (nieuwe) democratie;
  • kennis van de doelen, vuistregels en randvoorwaarden voor professionele klachtbehandeling

- Quick Scan Lokale Democratie met Vincent van Stipdonk.

Na afloop van dit college heeft de student:

  • Praktische kennis van de werking van Quick Scan Lokale Democratie.
  • Inzicht in hoe deze tool aangewend kan worden als een gezamenlijk initiatief voor burgers, ambtenaren, leden van het collega van B & W en gemeenteraadsleden om concreet invulling te geven aan democratische vernieuwing in hun gemeente.  
  • Inzicht in hoe de Quick Scan Lokale Democratie kan bijdragen aan de verbetering van het intern samenspel tussen de ambtelijke organisatie en politieke bewindslieden in het stadhuis.
  • Handvaten voor hoe de resultaten van de Quick Scan kunnen leiden tot een gezamenlijke vervolg op aanpak van belangrijke maatschappelijke opgaves. 

- Pop-up college (Lokale Digitale Democratie)

Met een ‘pop-up college’ word je in een mum van tijd bijgespijkerd op het gebied van lokale digitale democratie. Wat is digitale democratie? Wat zijn de laatste ontwikkelingen? Welke kansen en uitdagingen biedt het en wat zijn handvatten voor de volgende digitale stap? 

- Rene Cuperus

Code rood, code oranje of code groen? Hoe staat de (lokale) democratie ervoor? Is onze democratie in crisis of zitten we tijdelijk in een spannende overgang? René Cuperus neemt je mee in zijn onderhoudende college over de lokale democratie. Cuperus is adviseur van het samenwerkingsprogramma ‘Democratie in Actie’ en columnist voor de Volkskrant. Hij plaatst de ‘participatie-elite’ tegenover de afgehaakte, onbereikbare burger. Technocratie tegenover maatschappelijke democratie. En populisme tegenover elitisme.

- De Topografie van de Lokale Democratie

In dit werkcollege ga je op weg als ontdekkingsreiziger in de lokale democratie. Aan de hand van de imaginaire Atlas van de lokale democratie (van de maker van de Atlas van de Belevingswereld) gaan we in gesprek over de huidige stand van lokale democratie en ontwikkelingen die we verwachten. Bereik je het bestuur vanuit het Engagement gebergte? Of verdwaal je in de woestijn van Technocratie of verdrink je in de Zee van Onbehagen? De Atlas van de lokale democratie ontsluit inzichten over de lokale democratie op een onorthodoxe manier. Welk scenario zie jij? Dempen we zeeën en slaan we bruggen? Of drijven de gebieden onafwendbaar uit elkaar?

Kortom:

Wat?
Summer School Democratie 2019
Waar?
Stadseiland Veur Lent in Nijmegen
Wanneer?
Donderdag 29 augustus 2019
Voor wie?
Politieke ambtsdragers en ambtenaren van gemeenten en andere decentrale overheden

Deelname is gratis. Wees er snel bij, want we hebben maar een beperkt aantal plaatsen.
De Summer School Democratie is uitsluitend bedoeld voor politieke ambtsdragers en ambtenaren die werken voor een gemeente of andere decentrale overheden. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die zijn aangemeld maar niet tot de doelgroep behoren te weigeren.

Powered by Democratie in Actie

De Summer School Democratie is bedoeld voor politieke ambtsdragers en ambtenaren van gemeenten en andere decentrale overheden. Het lesaanbod is samengesteld door het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie. De Summer School Democratie is een nieuw initiatief van de organisatoren van de Dag van de Lokale Democratie, die afgelopen jaren plaatsvond in Amersfoort en Nieuwegein. Dit zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Wethoudersvereniging, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Vereniging van Gemeentesecretarissen en de Vereniging van Griffiers