THiNK-consistent: digitalisering van de lokale democratie

Datum 09-03-2020

Op 13 februari is de nieuwe participatietool THiNK-Consistent gelanceerd. De app is een doorontwikkeling op de eerder gelanceerde THiNK-twice app en kan een mooie bijdrage leveren aan de lokale digitale democratie. Aan de totstandkoming van deze app hebben velen bijgedragen. Zo is de wijsheid van 103 gemeenten in de app verwerkt. Wouter Bosch, voormalig Programma-manager Omgevingswet bij de gemeente Kampen en drijvende kracht achter de ontwikkeling van de app, vertelt over zijn ervaringen met beide participatietools en hoe de tools een bijdrage kunnen leveren aan de lokale democratie. 

Wat zijn je ervaringen met de THiNK-twice app? 

Ik merk dat over de vraag: ‘wat te doen met opbrengsten van participatie?’ vaak onvoldoende wordt nagedacht. Het hoogste doel van de eerste app was om inwoners te laten merken dat de gemeente beter nadenkt over wat zij willen doen met participatie. De THiNK-twice app maakt het voor raadsleden en projectleiders mogelijk om samenhangende en doordachte proceskaders op te stellen rond de participatie bij een specifieke opgave. De app is een eye-opener geweest voor veel raadsleden; het hielp hen om na te denken over hun democratische opvatting en de rol die zij in willen nemen als het gaat om participatie.

Waarom is de nieuwe THiNK-consistent app ontwikkeld? 

Ook ambtenaren en initiatiefnemers hebben te maken met projecten en processen waarbij ze inwoners betrekken en waar participatie kansrijker is als daar vooraf over nagedacht wordt. De THiNK-consistent app is (mede vanuit Democratie in Actie) ontwikkeld op meer tactisch niveau en helpt projectleiders, procestrekkers en andere (ambtelijke) initiatiefnemers de mate van participatie in projecten en processen te bepalen.

Hoe werkt de THiNK-consistent app? 

In de app worden vier vragen gesteld die de complexiteit van een participatietraject aan de voorkant meten. De app geeft op basis daarvan een advies over de intensiteit en de vorm van participatie en een advies over hoe de raad het beste betrokken kan worden.

Hoe draagt de THiNK-consistent app bij aan het democratische proces? 

Het innovatieve van deze nieuwe app vind ik dat er gewerkt wordt met algoritmes; het is als een formule die je toepast. Dit leidt tot bevredigendere uitkomsten dan wanneer er gewerkt wordt met statische lijstjes. De bestuurlijke praktijk is daar namelijk te weerbarstig voor. Daarnaast draagt de app bij aan transparante communicatie. Het wordt door gebruik van de app voor alle betrokken partijen rond een participatieproces inzichtelijk waarom gekozen wordt voor een bepaalde maatregel en wanneer de gemeenteraad wel of niet aan zet is. Lokale overheden hebben nog niet eerder een algoritme vastgesteld als beleid. Het lijkt me mooi als dat nu wel gaat lukken!

Probeer de tool zelf uit op: www.digitaal-leerhuis.nl/think