Tools voor Right to Challenge

Datum 08-05-2019

Gisteren dinsdag 7 mei vond er een inspiratiebijeenkomst plaats rond het participatie-instrument Right to Challenge. Met dit instrument kunnen burgers en lokale verenigingen een alternatief voorstel indienen voor de uitvoering van collectieve voorzieningen in hun directe woon- en leefomgeving.

Tijdens deze inspiratiebijeenkomst werd het eindrapport van de Universiteit Leiden aan BZK aangeboden. Een studie naar de mogelijkheden voor een algemene regeling voor het ‘Right to Challenge’ en andere burgerinitiatieven in Nederland. Dit werd gevolgd door een kort vraaggesprek met prof. Dr. Willemien den Ouden over het rapport. Daarna was er een rondetafelgesprek met Jantine Kriens (voorzitter VNG), Boudewijn Steur (programmamanager Democratie in Actie), Thijs van Mierlo (LSA bewoners), René Cuperus (columnist Volkskrant en expert op het gebied van inclusie), Willemien den Ouden (Universiteit Leiden) en Joop Koetsenruijter van de gemeente Vijfheerenland. Tot slot volgde de presentatie van de inspiratiegids Right to Challenge.

Het middagprogramma bestond uit twee workshoprondes. Samen met bewonersinitiatieven uit verschillende sectoren (energie, zorg, sport en buurthuizen) kon men in gesprek over waar de kansen liggen voor een succesvolle aanpak en welke valkuilen te vermijden. Gemeenten met geen tot weinig ervaring met Right to Challenge konden een workshop volgen over de routeplanner die speciaal voor startende gemeenten is ontwikkeld. Bekijk hiernaast de presentaties van de workshops.

Daarnaast werden enkele tools uitgereikt die ondersteunend zijn aan burgers en gemeenten bij het proces waarbij het Right to Challenge wordt ingezet. 
 

Bekijk de documenten:

1.    De managementsamenvatting van de rapport van de Universiteit Leiden

2.    Een inspiratiegids ten behoeve van inwoners

3.    Een inspiratiegids ten behoeve van gemeenten

4.    Een Routeplanner
Een aanpak om in samenwerking tussen initiatiefnemers en gemeenten een Right to Challenge mogelijk te maken.