Uitnodiging Verdiepingssessies Democratie in Actie

Datum 03-09-2018

Wij nodigen u uit om op 27 of 28 september in Utrecht de Verdiepingssessies van Democratie in Actie bij te wonen. In deze sessies gaan we samen aan de slag met het ontwerpen van projecten voor de versterking van de lokale democratie.

Democratie in Actie

Democratie in Actie helpt om antwoorden te vinden op democratische vraagstukken van deze tijd. Dit programma start projecten van, voor en door gemeenten. De eerste aanzet hiervoor kwam tijdens zes ontwerpsessies in mei en juni. In de ontwerpsessies gingen raadsleden, bestuurders, ambtenaren en andere geïnteresseerden in gesprek over de meest urgente uitdagingen voor de lokale democratie.

De vijf thema’s die hier uitkwamen staan centraal tijdens de verdiepingssessies. Elk thema met een eigen deelsessie én een open tafel om nieuwe thema’s te verkennen. In het programma vindt u de vijf thema’s terug.

In de deelsessies gaan we met elkaar in gesprek om de thematiek scherper te krijgen en om de projecten vorm te geven. Wat is precies de democratische uitdaging? Wat is het gewenste resultaat en is het overdraagbaar? Wie neemt het initiatief? Wat doen we zelf en waar hebben we hulp - expertise, organisatiekracht en eventueel financiering - nodig van anderen?

Projecten

De Dag van de Lokale Democratie op 16 november is het startsein voor de eerste projecten van Democratie in Actie. De deelnemende gemeenten nemen het voortouw in het opstarten van de projecten. Het programma Democratie in Actie kan ondersteuning bieden in verschillende vormen. Binnenkort is op onze website de voortgang van de projecten te volgen en vindt u meer informatie over hoe u zelf mee kunt doen.

Aanmelden

Aanmelden kan door een e-mail te sturen. Vermeld bij uw aanmelding welke dag u wilt komen (27 of 28 september) en welke en hoeveel sessies u wilt bijwonen.

Programma 27 september - Utrecht

Tijd

Plenair

Zaal 1

Zaal 2

09:00 – 09:30     

Opening

   

09:30 – 11:30

Ronde 1:

Inclusieve democratie

Rol van de raad

11:30 – 12:30

Lunch

   

12:30 – 14:30

Ronde 2:

Rol van de bewoner

Maatschappelijke opgaven 

14:30 – 15:00

Pauze

   

15:00 – 17:00

Ronde 3:

Rol van de Ambtenaar    

Open tafel

17:00 – 17:30

Afsluiting

   

Programma 28 september - Utrecht

Tijd

Plenair

Zaal 1

Zaal 2

09:00 – 09:30    

Opening

   

09:30 – 11:30

Ronde 1:

Rol van de ambtenaar    

Rol van de Raad

11:30 – 12:30

Lunch

   

12:30 – 14:30

Ronde 2:

Inclusieve democratie

Maatschappelijke opgaven

14:30 – 15:00

Pauze

   

15:00 – 17:00

Ronde 3:

Rol van de bewoner

Open tafel

17:00 – 17:30

Afsluiting