Verslag Ontwerpsessie Democratie in Actie Haarlem

Datum 03-07-2018

Donderdag 21 juni kwam in Haarlem een divers gezelschap bijeen voor de Ontwerpsessie Democratie in Actie. Raadsleden, actieve inwoners, griffiers, bestuurders en ambtenaren uit Haarlem en omliggende gemeenten gingen gingen aan de slag met de uitdagingen en dilemma’s van de hedendaagse democratie. Sabine de Kroon, kwartiermaker voor Democratie in Actie, gaf de aftrap van het plenaire deel met hierin de belangrijkste kenmerken van dit nieuwe programma waarin centraal staat:
• van, voor en door gemeenten,
• democratie gekoppeld aan maatschappelijke opgaven zoals de transitie naar aardgasloze wijken en
• gericht op het peloton.

In Haarlem bruist het van de bewonersinitiatieven, zo bleek uit de bijdrage van gastheer wethouder Jur Botter. Toch kent ook Haarlem zo zijn democratische uitdagingen: hoe zorg je dat iedereen mee kan doen, de inwoners van wijken waar minder actieve inwoners zijn? En hoe komt het dat in Haarlem, in tegenstelling tot driekwart van de andere Nederlandse gemeenten, de lokale partijen steeds niet meebesturen? Burgemeester van Heemstede Astrid Nienhuis benoemde niet één maar een hele reeks aan uitdagingen voor de lokale democratie: het afbrokkelend draagvlak van politieke partijen, het systeem dat niet meer aansluit bij de dynamiek van de samenleving en het gebrek aan inclusiviteit. Zij constateert dat democratische vernieuwing onterecht een politiek item is geworden in plaats van een nieuwe werkwijze. Ook benadrukt zij dat taal er toe doet als het gaat om de democratie: weg met ambtelijk jargon als ‘meedoen’, ‘burgers betrekken’ en ‘overheidsparticipatie’! Haar motto: “Gewoon doen, zorgen dat het niet strandt en leren van dingen die je met elkaar doet - ook, of juist als het misgaat.”

Aan de gesprekstafels werd vervolgens in deelsessies over diverse thema’s gepraat zoals inclusieve democratie, weerbare democratie en ondersteuning van de raad. Lees het verslag hiernaast.
Al met al een geslaagde ochtend waarin heel veel inzichten werden opgehaald en kansen zijn benoemd.