Waar loop jij tegenaan bij participatie en de Omgevingswet in jouw gemeente?

Datum 11-06-2019

Vanuit het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie ondersteunen we gemeenten bij uiteenlopende vraagstukken van participatie in relatie tot actuele maatschappelijke opgaven. De Omgevingswet is zo’n actuele maatschappelijke opgave met aanzienlijke impact op de rol van het lokaal bestuur en de betrokkenheid van inwoners en bedrijven hierbij. Veel gemeenten worstelen met dit vraagstuk en vinden het een uitdaging om het juiste gesprek hierover te voeren tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie.

  • Tegen welke uitdagingen loop jij aan in je gemeente als het gaat om participatie in het kader van de Omgevingswet? Hoe pak je deze uitdagingen aan?
  • Maak je gebruik van externe ondersteuning rond de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet en specifiek op het gebied van participatie? (bijvoorbeeld via het programma Eenvoudig Beter, Aan de slag met Omgevingswet, VNG Omgevingswet team, externe adviesbureaus, cursusdagen, informatieportals, etc.)
  • Aan wat voor soort ondersteuning heb jij behoefte (specifiek in relatie tot participatie en de Omgevingswet)?
  • Maakt jouw gemeente gebruik van een participatieverordening? Welke regels rondom participatie zijn hierin opgenomen en hoe worden deze gehandhaafd? Hoe wordt in jouw gemeente bepaald wanneer er voldoende is geparticipeerd?

Waar is behoefte aan?

Democratie in Actie wil samen met VNG en de programma’s ‘Eenvoudig Beter’ en ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ gemeenten ondersteunen bij dit proces. Als je dagelijks aan de voorbereiding tot invoering van de Omgevingswet werkt of wanneer je bezig bent met het vertalen van de opgaven in een participatieproces binnen jouw gemeente (of ga je hier binnenkort mee aan de slag), dan ben jij degene die we zoeken. We willen graag weten welke ondersteuning, inzet of middelen je nodig hebt in dit proces en of je vragen hebt hierover.

Lees hierover meer -> Participatie en de Omgevingswet – Hoe kunnen wij je ondersteunen?

Eerste intervisie-sessie

Ook organiseren we binnenkort een eerste intervisie-sessie met Omgevingswetmanagers en griffiers die met bovenstaande vragen kampen, om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om een ontwikkeltraject over dit onderwerp te starten.

Wil je hieraan deelnemen? Stuur een mail naar Koen van Krieken of bel hem op 06-50035786.