Webinar Online vergaderen en besluiten door raadsleden

Datum 07-04-2020

Als alles meezit, is het gemeenteraden en raadscommissies toegestaan om binnenkort online te vergaderen én online te besluiten. Wat is er nodig om online te kunnen vergaderen als raadslid? Hoe presenteer je jezelf als raadslid? Hoe voer je online als raadsleden een debat met elkaar? Wat kun je leren van raadsleden die al online hebben vergaderd? Deze en vele andere vragen komen aan de orde in een speciaal webinar voor raadsleden over online vergaderen en besluiten door gemeenteraden. De organisatie van dit webinar wordt uitgevoerd door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in samenwerking met en onder de vlag van het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie.

Dit webinar vindt plaats op vrijdag 10 april van 15.00 tot 16.00  uur en is bedoeld voor raadsleden. Het is weliswaar Goede Vrijdag, maar gelet op actualiteit van dit onderwerp is er toch gekozen om het webinar op deze dag te laten plaatsvinden. U kunt zich via deze link aanmelden. Vragen kunnen vooraf worden gesteld bij de aanmelding, zodat deze mee kunnen worden genomen in het webinar. Ook tijdens het webinar is er gelegenheid om vragen te stellen.

Het webinar ”Online vergaderen en besluiten door raadsleden’ is het derde webinar in een reeks over digitaal vergaderen en digitale besluitvorming. Op 3 april vond een eerste webinar plaats met de titel ‘de lokale democratie en het Coronavirus’ lag het accent op de techniek. Op vrijdag 10 april om 11.00 uur ’s ochtends is er een webinar Digitaal vergaderen en digitale besluitvorming (Spoedwet). Hierin gaan experts van het ministerie van BZK en van de VNG in op de juridische aspecten van de Spoedwet en de mogelijkheden die deze voor raden, staten en waterschappen biedt.