Werkprogramma 2019: "Onze ambitie: versterken, vernieuwen en verbinden"

Datum 09-05-2019

De komende jaren investeren we extra in versterking en vernieuwing van de lokale democratie. Dat doen we vanuit het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie. Gemeenten staan voor nieuwe vraagstukken zoals de transformatie in het sociaal domein, de implementatie van de Omgevingswet en de realisatie van de energietransitie. Allemaal veranderingen met een enorme impact op het dagelijkse leven van vrijwel alle inwoners. Daarom is het belangrijk dat zij zich gehoord voelen en invloed krijgen op de keuzes van hun lokale bestuur. En dat is waar Democratie in Actie weer een belangrijke bijdrage aan levert.

Democratie in Actie helpt de lokale democratie te versterken en vernieuwen. We ondersteunen vooral gemeenten, maar leggen ook verbinding met provincies en waterschappen. De kern bestaat uit het ministerie van BZK, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de beroeps- en belangenverenigingen. Daarnaast is een grote flexibele schil van partners betrokken bij onderdelen van het programma.

Lees het gehele werkprogramma hiernaast.