Wetsvoorstel digitale besluitvorming aangeboden aan Tweede Kamer

Datum 31-03-2020

Het wetsvoorstel Digitale besluitvorming is aangeboden aan de Tweede Kamer. Doel van dit wetsvoorstel is om gemeenten, provincies en waterschappen tijdelijk de mogelijkheid te geven om naast digitale beraadslaging ook digitaal besluiten te nemen. Zo kan het lokaal bestuur in de uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van het Coronavirus zoveel mogelijk blijven functioneren.

Digitale besluitvorming is op dit moment juridisch niet mogelijk. Dit wetsvoorstel regelt een tijdelijke uitzondering hierop zolang een openbare fysieke vergadering niet of niet goed mogelijk is. Voorwaarde is dat de openbaarheid van vergaderingen behouden blijft via een openbare videoverbinding. Daarvoor moet het systeem dat een orgaan gebruikt bij alle leden beschikbaar zijn en moeten de leden voor de voorzitter, elkaar en het publiek herkenbaar zijn. In het wetsvoorstel is ook geregeld dat voor benoemingen van wethouders en gedeputeerden gebruik kan worden gemaakt van een vorm van briefstemmen. Dit in verband met de geheimhouding.

De wet zal gelden voor gemeenteraden, Provinciale Staten, algemene besturen van waterschappen, besturen van gemeenschappelijke regelingen en de eilandsraden van Bonaire en Saba. Het wetsvoorstel is voorbereid in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Als de Tweede Kamer instemt zou het voorstel op 7 april a.s. in de Eerste Kamer kunnen worden aangenomen.
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35424