Wettelijke verankering van het Right to Challenge en de uitvoering ervan in het Regeerakkoord

Datum 18-10-2019

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de wettelijke verankering van het Right to Challenge en de uitvoering ervan in het Regeerakkoord.

In de brief staat de volgende paragraaf:

Invloed en betrokkenheid van inwoners

De ontwikkeling van de participatieve democratie laat zien dat de lokale democratie niet statisch is en meebeweegt met de tijd. Inwoners kunnen, naast een bijdrage aan het proces dat aan de besluitvorming voorafgaat, ook een waardevolle bijdrage leveren in andere fasen van het beleidsproces, bijvoorbeeld in de fase van uitvoering. Daarbij kan in het bijzonder aan het Right to Challenge worden gedacht. Met dit zogenaamde uitdaagrecht kunnen inwoners en maatschappelijke initiatieven een verzoek indienen bij de gemeente om de uitvoering van een taak van de gemeente over te nemen, al dan niet met bijbehorend budget, als zij denken deze taak beter en goedkoper uit te kunnen voeren.

Lees de volledige brief bij dit bericht.