"Zie hoe deze inwoners het beter weten dan hun gemeente en succesvol gebruik maken van het uitdaagrecht"

Datum 28-04-2020

Kijktip: reportage over uitdaagrecht op NOS!

Sinds het uitdaagrecht in het Regeerakkoord 2017-2022 is opgenomen, is er steeds meer aandacht voor dit participatie-instrument. Het uitdaagrecht is een van de vijf prioriteiten van Democratie in Actie: we willen dat de helft van alle gemeenten in 2022 aan de slag gaat met het uitdaagrecht. 

NOS maakte een helder filmpje over hoe het werkt en hoe inwoners hun gemeente of provincie hebben uitgedaagd en zo taken van lokale overheden overnemen.